تاريخ : پنجشنبه دهم مهر 1393
براي شنيدن شعر پر محتواي گرگ درون ؛ کليک کنيد.ارسال توسط
 
تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393
ايستاده از راست:

امير امجدي - حجت خجسته - اسماعيل کريمي - نصرت يزداني - علي عسکري - عسگر عسکري

نشسته از راست:

محمدرضا موقري - حسن عسکري - همايون باخدا - عباس فريد- نصرت شيرزاد - قربان کريمي

 ارسال توسط
 
تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393

ايستاده از راست:

اکبرحسين نژاد - عسگرعسگري - حسن پورصفر - حسين حجتي - محمدرضا موقري - امير امجدي

نشسته از راست:

حسن رجب پور - محسن پورصفر - حجت خجسته - مسلم پسنديده - محمد جعفريارسال توسط

برگزاری نماز عید فطر با حضور اهالی محترم روستا در مسجد روستای سادات محله (صیدرمحله)ارسال توسط

اسلایدر